top of page

Stichting Rotary Culemborg

De naam van de instelling

Stichting Rotary Culemborg

 

Het handelsregisternummer

RSIN: 804524488

 

Adres gegevens

Stichting Rotary Culemborg​

Moerbeiboom 1

4101 WB Culemborg

Telefoon 0345 514 505

Email rveen@hccnet.nl

 

De doelstelling

a) het verwerven, beheren en besturen van - en het doen van uitkeringen uit – fondsen ter uitvoering van projecten met een algemeen sociaal- maatschappelijk doel op initiatief van de te Culemborg gevestigde vereniging: Rotaryclub Culemborg.

b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Werkwijze

De werkwijze van de stichting is in overeenstemming met de wettelijke eisen die aan een “gefacilieerde” Algemeen Nut Beogende Stichting

(ANBI) worden gesteld.

 

Het bestuur

Voorzitter Arnoud Eenkema - van Dijk
Penningmeester Ruud Veen
Secretaris: Roland Kok

Inkomend voorzitter: Channa Cohen

Oud voorzitter: Erik van der Brink

 

De bestuurders genieten geen beloning.

Verslagen

Jaarrekening 2018-2019

Jaarrekening 2017-2018

Jaarrekening 2016-2017

Jaarrekening 2015-2016

Jaarrekening 2014-2015

Jaarrekening 2013-2014

Jaarrekening 2012-2013

 

Activiteitenverslag 2018-2019

Activiteitenverslag 2017-2018

Activiteitenverslag 2016-2017

Activiteitenverslag 2015-2016

Activiteitenverslag 2012-2013

 

Beleidsplan

 

bottom of page